HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
พัทลุง
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพัทลุง

เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
 
พัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง และยังมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ เนินเขา และชายฝั่ง โดยทางทิศตะวันตกของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจาก มีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขา นครศรีธรรมราช ถัดลงมาทางตอนกลางและทางทิศตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลาจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำ การเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาข้าว ชาวภาคใต้จะเรียกจังหวัดนี้ว่า เมืองลุง
ที่ตั้ง
จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดาเหนือถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) เป็นระยะทางประมาณ 858 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟระยะทางประมาณ 846 กิโลเมตร ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือ ไปทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตรและความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ (พื้นดิน 1,919,446 ไร่ พื้นน้ำ 220,850 ไร่)

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ทิปส์ท่องเที่ยว

  • ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการล่องเรือในทะเลน้อยคือเดือนตุลาคม-มีนาคม เพราะมีนกอพยพหลายชนิดมาอาศัยอยู่ ช่วงนี้จึงได้เห็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ ควรจะล่องเรือในช่วงเช้า เวลา 06.00-08.00 นาฬิกา เพราะถ้าไปหลังจากนี้ ดอกบัวจะหุบหมด
ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดพัทลุง
ประวัติ พัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐาน จากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 –14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชน ที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสน...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. พัทลุง
พัทลุง
คำขวัญ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง ประวัติ จ.พัทลุง   ท่องเที่ยวเมืองพัทลุง เมืองน่ารัก "พัทลุง" กับเรย์ (Ray Macdonald)   เยือนพัทลุง เมืองหนัง-มโนราห์  คำขวัญ  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง    ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. พัทลุง
ทะเลน้อย
ทะเลน้อย รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่ใน ตำบลนางตุง และ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ประชาชนมักเรียก กันว่า "อุท...
ตีโพนมงคล 9 หอ
ตีโพนมงคล 9 หอ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOตีโพนมงคล 9 หอ คือ การท่องเที่ยวที่เมืองพัทลุงได้สร้างเอกลักษณ์ใหม่ของจังหวัด ซึ่งเป็นเมืองแห่งโพน หรือกลอง ของไทยโดยยก โพนมงคล 9 หอ ตั้งตามสถานที่สำคัญของเมือง ดึงดูดผู้เดินทางมาพัทลุงซึ่งต้องตีโพน 9 หอ ไม่เช่นนั้นเท่ากับมาไม่ถึงพัทลุง ...
วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00 หมวดหมู่ : บ้านโบราณ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดวัง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พัก...
วัดคูหาสวรรค์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: - หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ใกล้ตลาดในเมืองเบอร์โทรศัพท์: -ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล้ๆ ตัวตลาดพัทลุง เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ภายในถ้ำมีพ...
วัดวัง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00 หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงเบอร์โทรศัพท์: -อยู่ตำบลลำปำ ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4047ประมาณ 6 กิโลเมตร (ใช้เส้นทางเดียวกับเขาอกทะลุ) เป็นปู..
ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 หมวดหมู่: หมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่: อยู่ที่หมู่ 1 ตำบลชัยบุรีเบอร์โทรศัพท์: -อยู่ที่หมู่ 1 ตำบลชัยบุรี ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางที่แยกไสยวน ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลา...
น้ำตกไพรวัลย์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่: น้ำตกที่อยู่: น้ำตกไพรวัลย์เบอร์โทรศัพท์: -ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลคลองเฉลิม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เงียบสงบร่มเย็นด้วยพรรณไม้นานาชนิด บริเวณน้ำตก...
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00 หมวดหมู่: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงเบอร์โทรศัพท์: -“พระสี่มุมเมือง” เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ และปูชนียวัตถุคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจต...
บ้านปากประ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO
ขาอกทะลุ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO
 
 
×