HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
สตูล
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

สตูลคือจังหวัดที่รวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมและหมู่เกาะงดงามที่โด่งดังระดับประเทศ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ฯลฯ รวมทั้งผืนป่าดิบ โถงถ้ำ และน้ำตกน้อยใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบันด้วยความหลากหลายเช่นนี้ สตูลจึงนับได้ว่าเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งของภาคใต้ฝั่งอันดามัน อันเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโดยไม่เคยเสื่อมคลาย

จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงมีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบ ป่าเขา และลำธารทางด้านตะวันออก ตอนกลางใกล้ทะเลเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับภูเขา ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนชื่อ “สตูล” เพี้ยนมาจากภาษามลายู คือสโตย ซึ่งแปลว่ากระท้อน ที่ขึ้นดกดื่นอยู่ในพื้นที่นี้ โดยก่อนที่จะผนวกรวมอยู่ในราชอาณาจักรไทย สตูลเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลไทรบุรี มีชื่อเป็นภาษามลายูว่านครสโตยมำบังสการา ซึ่งไทยเรียกว่าสตูล แปลว่าเมืองแห่งพระสมุทรเทวาย้อนหลังไปก่อนช่วงรัตนโกสินทร์ สตูลยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาใดๆ จนกระทั่งถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์ ชื่อสตูลปรากฏอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 โดยข้องเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองไทรบุรี นอกจากนี้ ชื่อสตูลยังปรากฏอยู่ในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาและพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ในเวลาต่อมาเมื่อถึง พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รักษาเมืองไทรบุรี ปะลิส และสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่ามณฑลไทรบุรี จนล่วงเข้า พ.ศ. 2452 มีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายู ทำให้ไทรบุรีและปะลิสตกเป็นของอังกฤษ ส่วนสตูลอยู่ในความปกครองของไทย โดยใน พ.ศ. 2453 สตูลมีฐานะเป็นเมืองจัตวา รวมอยู่ในมณฑลภูเก็ตกระทั่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 สตูลก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด จวบจนทุกวันนี้จังหวัดสตูลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และกิ่งอำเภอมะนัง

ทิปส์ท่องเที่ยว
  • ฤดูกาลเที่ยวหมู่เกาะในสตูลคือช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงอับคลื่น อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง เพราะอาจมีมรสุมนอกฤดูพัดผ่านเข้ามา
  • เที่ยวเกาะหลีเป๊ะให้สนุกและได้ซึมซับวัฒนธรรมของชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ควรไปให้ตรงกับวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับช่วงประกอบพิธีลอยเรือของชาวไทยใหม่

 

ชายฝั่งทะเลตะวันตกทางภาคใต้ของไทย ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นที่ตั้งของจังหวัดสตูลจังหวัดเล็กๆ เงียบ สงบที่อุดมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาอันสมบูรณ์ และรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะสวยงามต่างๆ กว่าแปดสิบเกาะที่รู้จัก กันดี และมีชื่อเสียง คือ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวีและหมู่เกาะเภตรา สตูลมีพื้นที่ 2,478 ตาราง กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขาและห้วยน้ำ ลำธารทางด้านตะวันออกของพื้นที่ ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่า โกงกางและไม้แสมมาก สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย มุสลิมมีชายฝั่ง ทะเลยาว 144.8 กิโลเมตร
ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพอำเภอมะนัง
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
 

 - สำนักงานจังหวัด โทร.0 7471 1055
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.0 7472 1375
- สถานีตำรวจภูธร โทร.0 7473 2502-3
- สถานีตำรวจน้ำสตูล โทร.0 7471 1043
- ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ใกล้สุเหร่า) โทร.0 7471 1080
- เทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงู โทร.0 7478 1382,0 7478 1338
- โรงพยาบาลจังหวัดสตูล โทร.0 7472 3500-1
- ตำรวจท่องเที่ยว โทร.1155

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดสตูล
การเดินทางไปจังหวัดสตูล1.โดยรถไฟ สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางโดยรถไฟ ขบวนกรุงเทพฯ-ยะลา หรือกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ลงที่สถานี หาดใหญ่ จากนั้นจึงต่อรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง ไปยังจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446 มีรถไฟออกจากส...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. สตูล
สตูล
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล      เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย เกาะสวย ทะเลใส สวรรค์ใต้ทะเล    A WALK THROUGH KOH LIPE THAILAND ENGLISH  สตูล อัศจรรย์อันดามัน SATUN AMAZING ANDAMAN ของดีเมืองสตูล &n...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. สตูล
เกาะหลีเป๊ะ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 หมวดหมู่:  หมู่เกาะที่อยู่: เกาะหลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะอำเภอเมือง จังหวัดสตูลเบอร์โทรศัพท์: +66 7478 3485เกาะสิเป๊ะหรือเกาะหลีเป๊ะ อยู่ทางใต้ของเกาะอาดัง 2 กิโลเมตร มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่หลายคร...
เกาะหินงาม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 หมวดหมู่:  หมู่เกาะที่อยู่: อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอาดัง จังหวัดสตูลเบอร์โทรศัพท์: +66 7478 3485เกาะหินงาม สตูลเกาะหินงาม สตูล แม้จะเป็นเกาะขนาดเล็ก แต่เมื่อใดก็ตามที่มาเที่ยวทะเล...
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 20.00 หมวดหมู่:  อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเบอร์โทรศัพท์: -อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และค...
เกาะไข่
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 หมวดหมู่:  หมู่เกาะที่อยู่: เกาะเล็กๆที่มีหาดทรายขาวละเอียด งดงาม ห่างจากเกาะตะรุเตา 25 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดังเบอร์โทรศัพท์: -เกาะไข่จังหวัดสตูลมีแนวชายหาดทอดยาวต่อเนื่องมาจากจังหวั...
หมู่เกาะสาหร่าย
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่:  หมู่เกาะที่อยู่: หมู่เกาะสาหร่าย หมู่เกาะสาหร่ายห่างจากท่าเรือเจ๊ะบิลัง อ.เมือง ประมาณ 12 กม.เบอร์โทรศัพท์: +66 7521 5867, +66 7521 1058ห่างจากท่าเรือเจ๊ะบิลัง อ.เมือง ประมาณ 12 กม. นั่งเรือ 2 ช.ม....
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน : More@รวมVDOอุทยานแห่งชาติทะเลบัน “เขียดว้าก” สัญลักษณ์แห่งบึง ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ คำว่า “ทะเลบัน” มาจากคำว่า “เลิด เรอบัน” เป็นภาษามลายูมีความหมายว่า ทะเลยุบ หรือแผ่นดินอันเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน ในอดีต...
มัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมำบัง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00 หมวดหมู่: มัสยิดที่อยู่: มัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมำบังเบอร์โทรศัพท์: +66 7521 5867, +66 7521 1058ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานี กลางเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สร้างขึ้นตั้งแต...
เกาะลอกลวย
เกาะรอกลวยรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO เกาะรอกวย ทะเลหยกแห่งน่านน้ำตะรุเตา เกาะรอกวยเป็นเกาะเล็กๆ แต่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสเหมือน สีมรกต บริเวณเกาะมีี้ น้ำตื้น และนิ่ง ปะการังยังสมบูรณ์อยู่มาก ในอดีตยามมรสุมมาเยือน ชาวบ้านมักจะแล่นเรือ มาเก็บมันกอยไว้กินแทนข้าว ตามโปรแกรมทัวร์ส่วนให...
หมู่เกาะอาดัง ราวี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 หมวดหมู่: หมู่เกาะที่อยู่: อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กม. ห่างจากตัวเมืองประมาณ 80 กม.เบอร์โทรศัพท์: -มีเนื้อที่เกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่มีหาดทราย ละเอียดสวยงาม และมีแนวปะกา...
ถ้ำภูผาเพชร_
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO
สวนสาธารณะเขาพญาวัง_
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO
เขาโต๊ะยะกง_
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา_
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO
น้ำตกโตนปลิว_
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDO
 
 
×