HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
สุราษฎร์ธานี
 
อันดับ 4 เกาะสมุย
• เกาะสมุย สวรรค์กลางอ่าวไทย (คู่หูเดินทาง)อากาศร้อน ๆ อย่างนี้จะไปเที่ยวหลบร้อนที่ไหนกันดีเอ่ย? "ทะเล" คงเป็นคำตอบสำหรับหลาย ๆ คนที่อยากจะไปพักผ่อนหลบร้อนกัน เราเลยขอพาคุณไปเที่ยวทะเลที่ฮอตและฮิตที่สุดของทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติที่ "เกาะสมุย" สวรรค์กลางอ่าวไทยเกาะสมุย เป็นเกาะที่ตั้งอยู่บริเว...
อันดับ 9 เกาะเต่า,นายวน และ ทะเลแหวก
ความเป็นมา เกาะเต่า อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะเต่ามีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีพื้นที่ 12,936 ไร่ ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญด้วยกัน 2 แห่งคือ เกาะเต่าและเกาะนางยวน ห่างจากเกาะพงันไปทางเหนือประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อเทียบกับระยะห่างจากปากน้ำชุม...

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศอีกจังหวัดหนึ่ง เพราะมีธรรมชาติอันสวยงาม ทั้งหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง และมีพื้นที่ป่าดิบชื้นบนบกที่อุดมด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย สายน้ำมากมาย และสัตว์ป่านานาชนิดสุราษฎร์ธานียังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบครบครัน มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถ รถไฟ เรือ และเป็นที่ตั้งของสนามบินถึง 2 แห่ง ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,056,875 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ สภาพภูมิประเทศมีความหลากหลายตั้งแต่เกาะขนาดต่างๆ ในทะเลอ่าวไทย ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีและแม่น้ำไชยา มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 156 กิโลเมตรสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีชนพื้นเมืองเป็นพวกเซมังและชาวมลายูดั้งเดิม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอน และจากการค้นพบร่องรอยของอารยธรรมศรีวิชัยในเขตอำเภอไชยา และพบร่องรอยของเมืองเก่าอีกหลายแห่งบริเวณรอบอ่าวบ้านดอน เช่น เมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองท่าทอง เมืองพุนพิน และเมืองเวียงสระ จึงสันนิฐานว่าเมืองไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลง เมืองในแถบนี้ได้แยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ตรงกับช่วงเวลาที่อาณาจักรสุโขทัยทางเหนือกำลังเจริญรุ่งเรือง และได้ขยายอำนาจลงมาทางใต้ไปถึงแหลมมลายู เมืองไชยาจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมาต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมืองนครศรีธรรมราชอ่อนแอลง ในขณะที่บ้านดอนมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร โดยพระราชทานนามเมืองใหม่ว่า “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองกาญจนดิษฐ์ (บ้านดอน) เมืองคีรีรัฐนิคม และเมืองไชยา เข้าเป็น “อำเภอเมืองไชยา” ต่อมาได้มีการกำหนดให้เรียกอำเภออันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดว่า “อำเภอเมือง” บ้านดอนซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในขณะนั้น จึงเปลี่ยนเป็น “อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี” แปลว่าเมืองแห่งคนดี ตามชื่อจังหวัดที่ได้รับพระราชทาน ส่วนอำเภอเมืองไชยาก็ถูกตัดคำว่า “เมือง” ออกเหลือเพียง “อำเภอไชยา” เป็นอำเภอหนึ่งของสุราษฎร์ธานีมาจนทุกวันนี้ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดี

ทิปส์ท่องเที่ยว
  • ช่วงเวลาสำหรับการชมดอกบัวผุดที่อุทยานแห่งชาติเขาสก คือระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม โดยมีจุดที่พบอยู่หลายจุด ผลัดกันบานหมุนเวียนกันไป เนื่องจากบัวผุดแต่ละดอกเมื่อบานแล้วจะอยู่ได้เพียงประมาณ 7 วัน แล้วก็จะโรยไป
  • โปรแกรมการฝึกนั่งสมาธิและศึกษาธรรมะที่สวนโมกขพลาราม มีการสอนฝึกสมาธิแก่ชาวต่างประเทศทุกวันที่ 1-10 ของเดือน และสำหรับคนไทยทุกวันที่ 20–27 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30–17.00 น.

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูซึ่ง อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามา ตั้งหลักแหล่ง และเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้นต่อมาใน พุทธ ศตวรรษที่13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยก ออก เป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรง ต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเ มืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมาพ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมือง สุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลาย ของพืชพรรณ และสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทราย ขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และ เกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป

 สุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐ นิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดี
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตกติดต่อกับ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี1. โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเ...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
หาดเฉวง หาดละไม บ้านเก่าฮั่นเจริญ กุ้ยหลินเมืองไทย  Cooking Class , Full Moon Party Thailand - Koh Samui Love You Long Time  ประตูสู่กุ้ยลิน จูราสิคพาร์คเมืองไทย เขื่อนเชียวหลาน จุดชมวิว ไกรสร แพ500ไร่ คลองแสง กระ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. สุราษฎร์ธานี
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์       เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00      หมวดหมู่ :เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบทางหลวง 401 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานีTel. 0 7724 2560 ต...
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :  More@รวมVDOวันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์     เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00       หมวดหมู่ : วัดตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานีอยู่อำเภอดอนสัก ห่างจากชุมชนอำเภอดอนสัก 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางสุราษฎร์ธานี...
พระบรมธาตุไชยา
พระบรมธาตุไชยารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO พระบรมธาตุไชยเป็นศาสนสถานที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,000 ปี สืบมาแต่อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งพระบรมธาตุไชยาแสดงถึงลักษณะศิลปะศรีวิชัยอย่างชัดเจนด้วยลักษณะของสถูปที่มีเรืองจำลองซ้อนชั้นกันขึ้นไปเรื่อยๆ คล้ายปราสาทใ...
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี : สุดยอดเกาะส่วนตัวแห่งทะเลอ่าวไทย รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO  สิ่งที่สร้างชื่อให้เกาะนางยวนเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงติดระดับโลกนั้นคือ การเป็นเกาะส่วนตัวที่มีธรรมชาติอันสวยงาม และมีความพิเศษสุดกว่าเกาะอื่นๆ ในทะเลอ่าวไทย โดยภาพที่คุ้น...
สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00         หมวดหมู่ : แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์, สวนเพื่อการศึกษาตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานีสถานีพัฒนาฯ ตั้งอย...
เกาะพะงัน
เกาะพะงันรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO  เกาะพะงันตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเกาะที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ด้วยน้ำทะเลสะอาดใส หาดทรายเนียนละเอียด ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจของชาวต่...
เกาะเต่า
เกาะเต่า รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO คือ ความงดงามที่ธรรมชาติปั้นแต่งขึ้นท่ามกลางน้ำทะเลสีครามของอ่าวไทย เกาะเต่าตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเต่าเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็น “เกาะสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทย” เนื่องจากเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีแนวปะกา...
หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทองรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO หมู่เกาะอ่างทอง อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 32 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองในปี พ.ศ. 2523 ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกว่า 42 เกาะ หมู่เกาะอ่างทองนับว่าเป็นหมู่เกาะที่ได้...
หินตาหินยาย
หินตาหินยายรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO  ประเทศไทยนั้นโชคดีที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว สถานที่เที่ยวธรรมชาติมากมายในประเทศไทยนั้นน่าอัศจรรย์เช่นเดียวกับประติมากรรมทางธรรมชาติของจุดหมายปลายทางแห่งนี้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก หิ...
น้ำตกวิภาวดี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :  More@รวมVDOวันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์     เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00        หมวดหมู่ : น้ำตกกม.60-61 ทางหลวง 401 อำเภอวิภาวดี สุราษฎร์ธานีเป็นน้ำตกมีต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลำ...
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
วัดราษฎร์อุปถัมภ์รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วัดราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอทับปุด เดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดบางเหรียง" ตั้งอยู่บนยอดเขาล้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับปุด ประมาณ 11 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางใช้เส้นทางถนนสายทับปุด-อ.พนม จ.สุ...
คลองร้อยสาย บางแม่น้ำตาปี
คลองร้อยสาย บางแม่น้ำตาปีรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO คลองร้อยสาย อยู่ในแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดินแดนที่มีคลองเล็ก คลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับขนานนามว่า คลองร้อยสาย นั่นเอง ที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ กับความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในต...
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์     เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00         หมวดหมู่ : วัดตำบลเวียง อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี     Tel. 0 7743 1090, 0 7743 1402อยู...
 
 
×