HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
สมุทรสงคราม
 

สมุทรสงคราม

เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมสมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค และมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากในปัจจุบัน

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง  หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน  เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า สวนนอกต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า  “เมืองแม่กลอง สมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี  พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง  พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง  นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสำคัญในช่วงเวลานั้น จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๗๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔๑๖ ตารางกิโลเมตร   แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองฯ อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที อาณาเขต ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  จังหวัดราชบุรี ทิศใต้    ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรสาคร

ทิปส์ท่องเที่ยว

  • ในวันหยุด เช่น วันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจำนวนมาก ทำให้อาจมีเรือให้บริการไม่เพียงพอ นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการล่องเรือ และจองเรือล่วงหน้า
  • ในการล่องเรือเที่ยว ควรเตรียมหมวกและรองเท้าที่สวมใส่สบายไปด้วย และสำหรับการล่องเรือเที่ยวในตอนกลางคืน เช่น ล่องเรือชมหิ่งห้อย ควรเตรียมโลชันกันยุงไปด้วย
  • ในระหว่างการล่องเรือเที่ยว ไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาอื่นๆ เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และในการล่องเรือชมหิ่งห้อยไม่ควรส่งเสียงดัง เพราะจะเป็นการรบกวนหิ่งห้อย รวมทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และไม่จับหรือทำสิ่งใดที่รบกวนหิ่งห้อยโดยเด็ดขาด
  • การนั่งเรือ ควรนั่งตรงกลางเรือ ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง และใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัย
  • การล่องเรือชมหิ่งห้อย ควรเลือกผู้ให้บริการนำล่องเรือที่มีความชำนาญในเส้นทาง และรู้แหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อยเป็นอย่างดี และควรตรวจสอบระยะทางการล่องเรือกับผู้ให้บริการเสียก่อน
  • เดินเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาในวันหยุด ควรระมัดระวังกระเป๋าสตางค์และสิ่งของมีค่าให้ดี เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่ทางเดินค่อนข้างแคบ จึงต้องเดินกันอย่างเบียดเสียดและแออัด ไม่ควรพกของมีค่าถ้าไม่จำเป็น
  • ล่องเรือเที่ยวป่าชายเลนคลองโคน ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมไปด้วย เนื่องจากแดดแรงมากและเรือที่นั่งอาจไม่มีหลังคา และควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถเปียกน้ำและเลอะโคลนได้ สำหรับร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ต้องนั่งบนกระดานเลนไถไปบนพื้นโคลน
ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติและความเป็นมา      จังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลองในอดีตคือแขวงบางช้างของเมืองราชบุรี แขวงบางช้างมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภอ  อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน) แขวงบางช้างมีอีกชื่อว่าสวนนอก ต่อมาปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสม...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
      สถานที่ท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม                    คำขวัญ  ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม      View Finder(สมุทรสงคราม) B01  B02  B03  &nb...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. สมุทรสงคราม
ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 14.00 - 20.00 หมวดหมู่: ตลาดน้ำที่อยู่: ติดกับคลองวัดอัพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเบอร์โทรศัพท์:  - ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา  เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวั...
ดอนหอยหลอด
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 หมวดหมู่: อ่าวและชายหาดที่อยู่: อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเบอร์โทรศัพท์: 0 3472 3749, 0 3472 3736      สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแ...
ตลาดน้ำบางนกแขวก
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 หมวดหมู่: ตลาดน้ำที่อยู่: อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงครามเบอร์โทรศัพท์:  0 3485 2847-8ตลาดน้ำบางนกแขวก เคยเป็นแหล่งการค้าในที่คึกคักในอดีต ริมฝั่งมีเรือนแถวไม้เก่าแก่กว่า 100 ปีปลูก...
วัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 หมวดหมู่: วัดที่อยู่: อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเบอร์โทรศัพท์:  -      อยู่ติดกับอุทยาน ร. 2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่ง...
วัดจุฬามณี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตร 34 – 35 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75000เบอร์โทรศัพท์:  0 3476 6208 , 0 3476 6123    ...
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 20.00 หมวดหมู่: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ, โบสถ์ที่อยู่: ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเบอร์โทรศัพท์:  +66 3476 1347      ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางน...
ตลาดน้ำท่าคา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 11.00 หมวดหมู่: ตลาดน้ำที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคาเบอร์โทรศัพท์:  0 3476 6208 , 0 3476 6123ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืช...
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00 หมวดหมู่: สวนและสวนสาธารณะ, โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริที่อยู่: ติดกับแม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเบอร์โทรศัพท์:  -พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) เป็นโคร...
ป่าชายเลนคลองโคน
ป่าชายเลนคลองโคน : More@รวมVDOคืนชีวิตแกผู้ตกทุกข์ได้ยากป่าชายเลนคลองโคนเคยถูกบุกรุกทำลายจนกระทั่งหมดสภาพป่าชายเลนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใกล้ชายฝั่งรวมทั้งสัตว์น้ำ จนอาชีพประมงไม่สามารถเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้ หนุ่มสาววัยทำงานต้องแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพที่อื่นในปี 2534 ...
 
 
×