HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
นครปฐม
 

นครปฐม

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

นครปฐมเป็นจังหวัดเล็กๆ ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรรม โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดจนได้ชื่อว่าเป็น เมืองส้มโอหวานนอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้อื่นๆ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิดนครปฐมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมาก ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงในสมัยทวารวดี มีปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ พระปฐมเจดีย์ซึ่งนับเป็นร่องรอยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามาในประเทศไทยในยุคแรกๆ

จังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,355,204 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 65 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองฯ และอำเภอกำแพงแสน ส่วนพื้นที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ได้แก่ ท้องที่ในเขตอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลนเมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเล และเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่ง จึงมีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดภาวะแห้งแล้ง เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนทิศทางไป ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำบริเวณใกล้เคียง และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อว่า นครชัยศรีหรือ ศิริชัยเมืองนครปฐมจึงถูกปล่อยทิ้งร้างนับแต่นั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในขณะที่ยังผนวชอยู่ ได้ทรงธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์จึงโปรดให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดให้ขุดคลองเจดีย์บูชาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านไปยังเมืองนครปฐม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นสมัยโบราณ ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้โปรดให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้น สำหรับเป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชา แล้วทรงพระราชทานนามว่า สะพานเจริญศรัทธาและได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง นครชัยศรีเป็น นครปฐมแต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า มณฑลนครชัยศรีอยู่ จนกระทั่งยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจังหวัดนครปฐมแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล

ทิปส์ท่องเที่ยว


·         ล่องเรือเที่ยวชมคลองมหาสวัสดิ์และคลองต่างๆ ควรนำร่มและหมวกไปด้วย โดยเฉพาะในหน้าร้อน เพราะแดดค่อนข้างแรง แต่หากไม่ได้นำติดตัวไป ที่ท่าเรือบางแห่งมีบริการให้ยืม

·         เที่ยวตลาดน้ำแห่งต่างๆ ควรตรวจสอบเรื่องเวลาก่อนออกเดินทาง เพราะตลาดน้ำบางแห่งมีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเฉพาะช่วงเวลาเช้าเท่านั้น ในขณะที่บางแห่งมีทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็น

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดนครปฐม
ประวัติและความเป็นมา      “นครปฐม” เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้นนคร...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. นครปฐม
นครปฐม
คำขวัญ แหล่งท่องเที่ยว จ.นครปฐม    ททท. เพลง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม       คำขวัญ แหล่งท่องเที่ยว จ.นครปฐม                        &nb...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. นครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ:- หมวดหมู่:วัดที่อยู่: ตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน ริมทางหลวงหมายเลข 304 กม.ที่ 51-52 อยู่ห่างจากอำเภอพนมสารคาม 17 กมการเดินทาง:-เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหว...
เนินธรรมศาลา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันอาทิตย์ - วันเสาร์ เวลาเปิดทำการ:08.00 - 17.00  หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: วัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์: 66 347...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันอาทิตย์ - วันเสาร์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00 หมวดหมู่:พิพิธภัณฑ์ที่อยู่: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์: 66 34 242 500การเดินทาง:-ตั้งอยู่ในบริเวณองค์พระปฐมเจด...
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ:09.00 - 16.00 หมวดหมู่:พระราชวัง, พิพิธภัณฑ์ที่อยู่:อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทเบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้...
ตลาดน้ำดอนหวาย
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:08.00 - 17.00  หมวดหมู่:วัดที่อยู่:อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทเบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-อยู่ในอำเภอเมืองชัยนาท ตั้งอยู่เชิงเขาท่าพระ มีพระพุทธบาทจำลองอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ ทางวัดจัดให้มีงานสมโภชปิดท...
เนินวัดพระงาม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันอาทิตย์ - วันเสาร์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00 หมวดหมู่:วัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่:เนินวัดพระงาม เนินวัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์: 66 347...
พระประโทณเจดีย์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  วันอาทิตย์ - วันเสาร์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00 หมวดหมู่:วัดที่อยู่:พระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์หมู่ 1 ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์: 66 34 212 011, 66 34 212 313, 66 34 242 44...
ตลาดน้ำลำพญา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:08.00 - 17.00  หมวดหมู่:วัดที่อยู่:อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทเบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-อยู่ในอำเภอเมืองชัยนาท ตั้งอยู่เชิงเขาท่าพระ มีพระพุทธบาทจำลองอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ ทางวัดจัดให้มีงานสมโภชปิดท...
เนินพระ หรือ เนินยายหอม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันอาทิตย์ - วันเสาร์  เวลาเปิดทำการ:09.00 - 17.00  หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: เนินพระ หรือ เนินยายหอม เนินพระ หรือ เนินยายหอม หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดน...
 
 
×