HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
พิจิตร
 

พิจิตร

ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางตอนล่างของภาคเหนือ ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองมีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ชื่อเมือง พิจิตรนั้น มีความหมายว่า เมืองงามจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 ของพระยาลิไท ที่เรียกเมืองนี้ว่า เมืองสระหลวงโดนขณะนั้นมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองโอฆบุรีซึ่งมีความหมายว่า เมืองในท้องน้ำและเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก มีเจ้าเมืองปกครองเช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บ้านคลองเรียง ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ เพราะขณะนั้นแม่น้ำน่านตื้นเขินมากแล้ว ต่อมาคลองเรียงจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำน่านไปปัจจุบันบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังคงมีโบราณสถานตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาปรากฏให้เห็นอยู่หลายแห่ง และจังหวัดพิจิตรยังเป็นถิ่นกำเนิดของนิทานพื้นบ้านเรื่อง ไกรทองอันโด่งดังด้วย


ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดพิจิตร
ประวัติและความเป็นมา      "พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ "พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8" พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้กำเนิดนักปราชญ...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. พิจิตร
พิจิตร
         คำขวัญ แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร               ททท. เพลง      
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. พิจิตร
วัดท่าหลวง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00  หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิจิตรเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง:-วัดท่าหลวงเป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร อยู่ริมฝั่งแ...
วัดนครชุม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00  หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง พิจิตรเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง:-วัดนครชุม ตั้งอยู่บนถนนสายพิจิตร – สามง่าม - วังจิก (...
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 10.00 - 16.00  หมวดหมู่: สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง: &nbs...
บึงสีไฟ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  -   เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 18.00  หมวดหมู่: เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบที่อยู่: ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิจิตรเบอร์โทรศัพท์: 0 5661 1309 การเดินทาง:-บึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เ...
วัดโรงช้าง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00 หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง:-ตั้งอยู่ที่ตำบลโรงช้างทางทิศใต้ของตัวเมือง ติดกับถนนพิจิตร ...
วัดหัวดง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 04.00 หมวดหมู่: วัดที่อยู่: หมุ่ 7 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง พิจิตรเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง:-วัดหัวดง ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลหัวดง ทางตอนใต้ของตัวเมืองพิจิตรไ...
ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  -   เวลาเปิดทำการ: 10.00 - 17.00 หมวดหมู่: สวนและสวนสาธารณะที่อยู่: วัดจอมคีรีนาคพรต วัดจอมคีรีนาคพรต หมู่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เบอร์โทรศัพท์:  0 5663 3555-6, ...
 
 
×