HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
ตาก
 

ตาก

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ตากเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง เดิมชื่อว่า เมืองระแหงเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้มีการย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวาของแม่น้ำปิงมายังฝั่งซ้าย ณ บริเวณตำบลบ้านระแหงในปัจจุบันด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานทำให้ตากเต็มไปด้วยเรื่องราวและสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น ในด้านของสถาปัตยกรรม มีเจดีย์และวัดศิลปะแบบมอญ ซึ่งจากหลักฐานงานศิลป์เหล่านี้ทำให้รู้ได้ว่า ตากเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีต นอกจากนี้ก็มีวัดวาอารามศิลปะแบบไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา รวมถึงตึกรามบ้านช่องรูปทรงคลาสสิกสไตล์ยุโรป สมัยรัชกาลที่ 5ในด้านของแหล่งธรรมชาติ ตากยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ โดยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ในเขตผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่สำคัญระดับโลก ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จัดเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศนอกจากนี้ ตากยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทั้งดอกไม้ ผลไม้ และพืชเมืองหนาวหลากหลายชนิด

ทิปส์ท่องเที่ยว

·         กิจกรรมการล่องแก่งในจังหวัดตากสามารถทำได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมของทุกปี นักท่องเที่ยวควรติดต่อผ่านบริษัทนำเที่ยวที่มีความชำนาญกับสายน้ำ และมีใบอนุญาตถูกต้อง เพื่อการล่องแก่งอย่างสนุกและปลอดภัย

 

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดตาก
ประวัติและความเป็นมา      เมืองตากในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตาก มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อมีการ อพยพ ของชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ ลงมาตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิ...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. ตาก
ตาก
 เพลง ททท. สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก     ท่องเที่ยว จ.ตาก    คำขวัญ เพลงเที่ยวเมืองตาก    ท่องเที่ยว จ.ตาก              &...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. ตาก
น้ำตกทีลอซู
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00หมวดหมู่: น้ำตกที่อยู่: น้ำตกทีลอซูเบอร์โทรศัพท์: -น้ำตกทีลอซูในอดีตการมาเที่ยวน้ำตกทีลอซูนั้นแสนยากลำบาก จากอุ้มผางระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร แต่เดินทางยากมาก แต่ปัจจุบันการเที่ยวน้ำตกทีลอซูนั้นสะดวกขึ้นมาก โดย...
เขื่อนภูมิพล
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่: เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบที่อยู่: อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์: +66 5551 4341-3เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง...
เจดีย์ยุทธหัตถี(เจดีย์พระเจ้ารามคำแหงมหาราช)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์: -หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาราช ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์ชนช้าง ตั้งอยู่บนดอยช...
พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์: -หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าส...
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30หมวดหมู่: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอเมือง จังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์: - ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งต...
วัดพระบรมธาตุ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์: - ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะตะเภา วัดพระบรมธาตุเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง พระอุโบสถมีประตูไม้สักแกะสลักที่สว...
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 06.00 - 08.00หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่: อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์: +66 5550 0706, +66 5550 0919  มีพื้นที่ 1,619,280 ไร่ เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป...
น้ำตกทีลอเล
น้ำตกทีลอเล : More@รวมVDOน้ำตกทีลอเล อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเพราะในปีหนึ่งๆ จะนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนมีโอกาสแวะเวียนเข้าไปเยือนถึงตัวน้ำตก เนื่องจากการเดินทางค่อนข้างลำบากต้องอาศัยใจรักในการผจญภัยเป็นพิเศษ และสิ่งนี...
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่: แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถานที่อยู่: สะพานมิตรภาพไทย-พม่าเบอร์โทรศัพท์: -  ตำบลท่าสายลวด เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำเมย ระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า มีความยาว 420 เมตร กว้...
ลอยกระทงสาย
ลอยกระทงสาย: More@รวมVDOชมประทีปพันดวง ที่ลอยกลางสายน้ำปิง ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตากแสงประทีปลอยเป็นสายไปตามลำน้ำ ยาวสุดสายตา เพื่อบูชาพระแม่คงคา อธิษฐานรอยพระบาท ลอยทุกข์ ลอยโศก ให้ห่างหายไปไม่กลับมา บรรยากาศที่งดงามของประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวงของชุมชนลุ่มแม่น้ำปิง ความงดงามของกระทงสาย...
ถ้ำเเม่อุสุ
ถ้ำเเม่อุสุ : More@รวมVDOหลายคนสงสัยว่าถ้ำเเม่อุสุ ที่ตั้งอยู่ติดกับเขตชายแดน และขึ้นชื่อว่ามีความยามที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ หากเดินไปเรื่อยๆ จะทะลุออกทะเลพม่าได้หรือไม่? คนเก่าคนแก่เชื่อว่า สามารถเดินทะลุไปถึงฝั่งพม่าได้เลย ลำธารที่ไหลลอดถ้ำ ทำให้การเข้าถ้ำดูลึกลับและมีเสน่ห์น่าค้นหายิ่งขึ้น ...
น้ำตกแม่กาษา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00หมวดหมู่: น้ำตกที่อยู่: น้ำตกแม่กาษาเบอร์โทรศัพท์: -  ตำบลแม่กาษา เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีทางเดินเท้าขึ้นไปชมด้านบนของน้ำตกซึ่งเป็นหน้าผาสูง มีถ้ำ และธารน้ำกว้างประมาณ 5 เมตร ลักษณะเป็นน้ำตกเขาหินปูน การเดินท...
 
 
×