HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
อุทัยธานี
 

อุทัยธานี

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

อุทัยธานี เมืองพระมหาชนกจักรี ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้มีผู้คนเข้ามาอาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังหลักฐานภาพเขียนผนังผาเขาปลาร้าในเขตอำลานสัก จนยุคสมัยสุโขทัย มีตำนานว่า ท้าวมหาพรหมได้รวบรวมผู้คนเข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า หรือเรียกว่า "เมืองอู่ไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองฉางในปัจจุบัน ผู้คนที่อาศัยมีทั้งชาวทวารวดีเชื้อสายมอญและคนไทยในสมัยอยุธยา เมืองอุทัยธานีมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก เพื่อสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาทางด่านเจดีย์สามองค์และด่านเมาะตะมะ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น โดยเฉพาะชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์และหลวงพระบาง และชาวจีนโพ้นทะเล ทำให้อุทัยธานีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของผู้คนในละแวกนั้น ในรัชกาลที่ 7 ได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑล และยกฐานะกลายเป็นจังหวัดอุทัยธานีจนถึงปัจจุบันอุทัยธานีวันนี้สงบเงียบ วิถีชีวิตผู้คน เรือนไม้ห้องแถวในตลาดริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง ยังคงเป็นภาพประทับใจที่ผู้มาเยือนสามารถพบเห็นได้อยู่เสมอ ผู้คนส่วนใหญ่ในจังหวัดประกอบอาชีพกสิกรรม ทำนา ทำสวน ทำประมงพื้นบ้าน เลี้ยงปลากระชังริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก ป่าผืนใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า

ทิปส์ท่องเที่ยว


·         ในช่วงเที่ยงของทุกวันที่วิหารแก้ววัดท่าซุงจะมีการนั่งวิปัสสนา วิหารจะปิดชั่วคราว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในช่วงเวลา 09.00-11.45 น.และ 14.00-16.00 น. เท่านั้น และควรแต่งกายสุภาพสำรวม

·         การเดินทางเข้าไปยังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในอำเภอลานสัก และน้ำตกไซเบอร์ในอำเภอห้วยคต ในช่วงฤดูฝนต้องใช้รถกระบะหรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น

·         เที่ยวตลาดโคกระบือในอำเภอทัพทัน จะเปิดค้าขายกันเฉพาะวันพุธและวันอาทิตย์เท่านั้น นักท่องเที่ยวควรสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าที่กระชับ เพราะสภาพพื้นที่มักเป็นดินเปียกแฉะ เดินเท้าค่อนข้างลำบาก

 

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี
ประวัติและความเป็นมา      เมืองอุทัยธานี มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. อุทัยธานี
อุทัยธานี
คำขวัญ   แนะนำ จ.อุทัยธานี     พาเที่ยวอุทัยธานี   มนต์เสน่ห์ริมแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี    เที่ยวอุทัยธานี (เพลง)   เพลง ททท. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี            คำขวัญ &nbs...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. อุทัยธานี
วัดถ้ำเขาวง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  08.30 - 16.30   หมวดหมู่:   วัด ที่อยู่:  ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานีเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง: -ตำบลบ้านไร่ เป็นเขาขนาดใหญ่ ห่างจากอำเภอไป 12 กิโลเ...
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:  10.30 - 18.00 หมวดหมู่:  วัดที่อยู่: หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานีเบอร์โทรศัพท์:  08 9958 1479, 08 7527 2243การเดินทาง: โดยรถยนต์ไปตามทางหลวงหมายเลข 3265 มุ่...
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 หมวดหมู่: วัดที่อยู่:  ถนนสุนทรสถิตย์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานีเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง: -ถนนสุนทรสถิตย์ หลังสวนสุขภาพ ตรงวงเวียนหอนาฬิกา เป็...
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:   08.00 - 16.30  หมวดหมู่: วัดที่อยู่: ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานีเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง: -หรือ วัดโรงโค ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ ใกล้ตลาดเทศบา...
น้ำตกผาร่มเย็น
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:   08.30 - 17.00 หมวดหมู่: -ที่อยู่: บ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานีเบอร์โทรศัพท์:  0 5659 6150-4การเดินทาง: จากอำเภอบ้านไร่ใช้ทางหลวงหมายเลข 30...
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:   08.00 - 17.00 หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อยู่:  ตู้ ปณ. 7 อำเภอลานสัก อุทัยธานีเบอร์โทรศัพท์:  -การเดินทาง: -ดิน...
 
 
×