HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
พะเยา
 

พะเยา

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

จังหวัดพะเยาเดิมชื่อว่าพยาว หรือเมืองภูกามยาวในอดีต เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบภาคเหนือ มีอายุกว่า 900 ปี ร่วมสมัยเดียวกับเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมืองพยาวเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมาก็ตกเป็นเมืองขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพยาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพะเยา และเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 พะเยาจึงได้รับยกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ สงบเงียบ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามต่างๆ อันงดงาม และวีถีชีวิตชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนาในประเทศจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัด

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดพะเยา
ขู้อมูลทั่วไปจังหวัดพะเยาพะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า 900 ปี โดย พ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดใน สมัย พ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิ...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. พะเยา
พะเยา
แนะนำ จ.พะเยา คำขวัญ เที่ยวพะเยา เมืองแห่งป่าต้นน้ำยม วนอุทยานภูลังกา โครงการหลวงปังค่า       อ.เชียงคำ อ.ใหญ่สุดของพะเยา วัดนันตาราม อาหารพื้นเมือง ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย กว๊านพะเยา วัดติโลกอาราม ตลาดยามเช้า ดอยบุษราคัม วัดอนาลโย   ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. พะเยา
กว๊านพะเยา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ:  24 Hour หมวดหมู่: เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบที่อยู่:  กว๊านพะเยา กว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยาเบอร์โทรศัพท์:  0 5444 9601กว๊านพะเยา กว๊าน หมายถึง หนองน้ำ...
วัดอนาลโยทิพยาราม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 หมวดหมู่: วัดที่อยู่: -อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเบอร์โทรศัพท์:  +66 5448 2226 การเดินทาง:  โดยรถยนต์ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 สายพะเยา-เชียงรา...
วัดพระธาตุจอมทอง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 หมวดหมู่: วัดที่อยู่:  อยู่บนดอยจอมทอง ถนนพหลโยธิน ตำบลต๋อม อำเภอเมือง พะเยาตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ ห่างจากตัวเมือง 3  กิโลเมตร เป็นโบราณ...
น้ำตกร้อนภูซาง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOน้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกที่แปลกกว่าน้ำตกอื่นๆ ตรงที่เป็นน้ำตกร้อน ในขณะที่น้ำตกอื่นๆ จะเป็นน้ำตกเย็น หากไม่นับน้ำตกร้อนที่กระบี่ ที่น้ำตกภูซางแห่งนี้ก็คือน้ำตกอุ่นหรือน้ำตกร้อนเพียงแห่งเดียวของภาคเหนือ สำหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวดอยสูงที่มีอากาศหน...
พระตำหนักกว๊านพะเยา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 หมวดหมู่: สวนเพื่อการศึกษาที่อยู่:  ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 734-735 ตำบลเวียงเบอร์โทรศัพท์:  +66 5443 1251 ,+66 5448 0266 ,+66 5448 ...
วัดศรีโคมคำ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:  08.00 - 17.00  หมวดหมู่: วัดวัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ภายวนประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพ...
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางค่า
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 หมวดหมู่: โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริที่อยู่: อำเภอปงเบอร์โทรศัพท์:  +66 5440 1032การเดินทาง:  โดยรถยนต์การเดินทาง จากอำเภอเมืองพะเย...
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่อยู่:  ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยาเบอร์โทรศัพท์: 0 5444 9601ตั้งอยู่ที...
วนอุทยานภูลังกา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:  08.00 - 16.30  หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อยู่:  ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอปงเบอร์โทรศัพท์:  Tel. +66 5441 5748 ,...
 
 
×