HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
อุตรดิตถ์
 

อุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่ามีผู้คนอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้น อันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองอุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่เนื่องจากในสมัยนั้น เมื่อพ่อค้าจะนำสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง น่าน หรือเมืองทางเหนืออื่นๆ ไปขายทางใต้ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือจะนำสินค้าจากทางใต้ขึ้นเหนือ ก็ต้องแวะพักกันตามท่าน้ำจอดเรือของบางโพธิ์ท่าอิฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวลำน้ำขึ้น บางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า “ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ” แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงทุกวันนี้

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐาน ว่ามีผู้คน อยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบกลองมโหระทึกทำด้วย ทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มีใช้กันอยู่...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
คำขวัญ แนะนำ จ.อุตรดิตถ์ สารคดีท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์   เที่ยวไทยไม่ตกยุค จ.อุตรดิตถ์ 43-(1-3)   สารคดีวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   คำขวัญ   แนะนำ จ.อุตรดิตถ์        สารคดีท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. อุตรดิตถ์
บ่อเหล็กน้ำพี้
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00 หมวดหมู่: แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆที่อยู่: อยู่ที่หมู่ 1 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ เบอร์โทรศัพท์:  0 5547 9135 การเดินทาง:  ห่างจากตัวจังหวั...
หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 หมวดหมู่: วัดวัดท่าถนนเดิมชื่อ วัดวังเตาหม้อ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลท่าอิฐ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ...
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 หมวดหมู่: แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ...
วัดธรรมาธิปไตย
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 หมวดหมู่: วัดตั้งอยู่ในตัวเมืองใกล้สี่แยกจุดตัดของถนนอินใจมีกับถนนสำราญรื่น เดิมชื่อวัดต้นมะขาม ภายในวัดเป็นที่เก็บบานประตูของวิหารหลังใหญ่ และเก่าแก่มากของวัดพร...
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 หมวดหมู่: วัดที่อยู่:  บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล อุตรดิตถ์เบอร์โทรศัพท์: 0 5545 3527บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อยู่เลยวัดพระยืนไปเล็กน้อย วัดนี้มีพร...
เขื่อนสิริกิติ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:  24 Hour หมวดหมู่: เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบตั้งอยู่ที่บ้านผาซ่อม ตำบลท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านที่ผาซ่อม สันเขื่อนยาว 800 เมตร กว้าง...
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองตรอน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 18.00 หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่:  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เบอร์โทรศัพท์:  0 5528 2347การเดินทาง: จากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปอำเภอน้...
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOแม้การพิชิตยอดภูสอยดาว จะท้าทายและเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน แต่หากปลายทางมีดินแดนที่แสนโรแมนติกและงดงามดั่งสวรรค์รออยู่ ทุกย่างก้าวของการเดินทางก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความทรงจำที่สวยงาม เสียงธารน้ำไหล กลิ่นหอมใบหญ้า ทุ่งดอกไม้ละลานตา คือของขวั...
บ้านท่าเรือ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:  08.00 - 16.30 หมวดหมู่:หมู่บ้าน ชุมชนเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบ ตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านท่าเรือ เป็นท่าเรือสำหรับขนถ่ายปลา และมีแพสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะล่องแพเที่ยวชมอ่างเก็บน้...
หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
**แนะนำเพิ่มเติม** สถานที่ท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดของ จ. อุตรดิตถ์
น้ำตกแม่พูล
น้ำตกแม่พูล อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติ สูงหลายชั้น สภาพโดยรอบร่มรื่น บริเวณใกล้ๆ น้ำตกเป็นสวนลางสาด บริเวณน้ำตกมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารและที่จอดรถไว้บริการ
 
 
×