HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
สกลนคร
 

สกลนคร

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปีเนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณ ที่หล่อหลอมและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศาสนาและอารยธรรมอันน่าสนใจสกลนครยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่านานาชนิด และแหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง ที่ทำให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ

จังหวัดสกลนครมีเนื้อที่ประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร หรือ 6 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มสลับพื้นที่ลอนลาด มีเทือกเขาภูพานอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด และมีหนองหารซึ่งเป็นหนองน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย เป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด มีน้ำตลอดปีเมืองสกลนคร เดิมมีชื่อว่า เมืองหนองหานหลวงตามชื่อของบึงน้ำที่เมืองตั้งอยู่ มีขุนขอมราชบุตร เจ้าเมืองอินทปัฐนครเดิม เป็นผู้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโคตบูร ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง มีชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงใหม่หนองหานต่อมาในศตวรรษที่ 19 เมืองเชียงใหม่หนองหานได้ตกมาอยู่ในความปกครองของอาณาจักรสยาม และเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสกลทวาปีใช้ระบอบการปกครองแบบหัวเมืองโบราณ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล ทางส่วนกลางได้ส่งพระยาสุริยเดช (กาจ) มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครคนแรกต่อมาในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปีเป็น เมืองสกลนครและใช้มาจนถึงปัจจุบันจังหวัดสกลนครได้รับการขนานนามว่าเป็น "แหล่งธรรมะแห่งอีสาน" เนื่องจากมีความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญและเป็นที่เคารพบูชาหลายท่าน เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร และหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้นปัจจุบันจังหวัดสกลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

 

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดสกลนคร
ประวัติและความเป็นมา      สกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุ 5 แห่ง แหล่งอารยธรรม 3,000 ปี ตามตำนานเล่าว่า เมื่อสมัย พุทธศตวรรษที่ 16 เมืองหนองหารหลวง ในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้น ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ โดยขุนขอม ราชบุตรเจ้าเมืองอินทรปัฐนค...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. สกลนคร
สกลนคร
ททท. เพลง    สถานที่ท่องเที่ยว(ครบ)    สหกรณ์ โคขุน โพนยางคำ   คำขวัญ ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ จ.สกลนคร หนองหาร จ.สกลนคร   วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ภูน้ำลอด(บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) อ.ท่าแร่ ชุมชนเก่าบ้านท่าแร่ บึงหนองหาร สถานแสดงพ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO   วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์   ที่อยู่ : อ.พรรณานิคม  สกลนคร เบอร์โทรศัพท์ : 0 4251 3490-1 การเดินทาง ...
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00  หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ : อ.เมือง สกลนครเบอร์โทรศัพท์ : 0 4251 3490-1การเดินทาง : ไปตามถนน...
วัดถ้ำขาม หรือ ภูขาม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00  หมวดหมู่: วัด ที่อยู่ : หมู่ 11 ตำบลบ้านคำข่าน้อย ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม สกลนครเบอร์โทรศัพท์ : 0 4251 349...
วัดพระธาตุเชิงชุม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 หมวดหมู่: วัด ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร      เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูง...
พระธาตุดุม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00  หมวดหมู่: สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ที่อยู่ : อ.เมือง สกลนครเบอร์โทรศัพท์ : 0 4251 3490-1...
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง และพิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 หมวดหมู่: วัด, พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ : อ.ส่องดาว สกลนครเบอร์โทรศัพท์ : 0 4251 3490-1การเดินทาง : ใช้ทางห...
อุทยานแห่งชาติภูพาน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่อยู่ : อ.เมือง สกลนครเบอร์โทรศัพท์ : 0 4270 3044 , 0 2562 07...
พระธาตุศรีมงคล
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ:  08.00 - 04.00  หมวดหมู่: สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ที่อยู่ : ตำบลบ้านธาตุ อำเภอวาริชภูมิ สกลนครเบอร์โท...
สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
หนองหาน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
เขื่อนน้ำอูน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
เขื่อนน้ำพุง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
สะพานขอม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ :  การเดินทาง :  
พระธาตุเพ็ก
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
ปราสาทบ้านพันนา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
ชาวภูไท บ้านโนนหอม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:  หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
วัดคำประมง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันที่เปิดทำการ:   เวลาเปิดทำการ:   หมวดหมู่:  ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ : การเดินทาง :  
 
 
×