HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
มหาสารคาม
 

มหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น ตักศิลาแห่งอีสานมหาสารคามมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี และเนื่องจากยังมีความเจริญไม่มากนัก ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้จึงได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวอีสานอันเรียบง่ายและบริสุทธิ์ เป็นเสน่ห์ที่นับวันจะหาได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน

จังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.31 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 42 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราช พื้นที่มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีกลับหัว ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130–230 เมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูง และค่อยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำชีมหาสารคามเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองหนึ่ง มีความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมหมุนเวียนไปในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันนับเป็นเมืองศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวอีสาน เนื่องจากชาวเมืองมีที่มาจากหลายชนเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองที่พูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อ และชาวผู้ไทย ประชาชนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีการไปมาหาสู่และช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไปมหาสารคามนับเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เนื่องจากพบชุมชนโบราณหลายแห่ง ทั้งชุมชนบ้านเชียงเหียนและหมู่บ้านปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมืองฯ รวมทั้งพบศิลปะสมัยทวารวดีและอิทธิพลของวัฒนธรรมขอม เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่นๆ รวมถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาที่พบอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเดิมเมืองมหาสารคามมีชื่อว่า "บ้านลาดกุดยางใหญ่" ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านลาดกุดยางใหญ่ขึ้นเป็น เมืองมหาสารคามโดยแบ่งพื้นที่และย้ายพลเมืองมาจากเมืองร้อยเอ็ดที่อยู่ติดกันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ และโปรดเกล้าฯ ให้เมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2412 จนถึงปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอบรบือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก อำเภอเชียงยืน อำเภอนาดูน อำเภอแกดำ อำเภอยางสีสุราช กิ่งอำเภอกุดรัง และกิ่งอำเภอชื่นชม

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม บรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็น ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” มหาสารคามมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัต...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. มหาสารคาม
มหาสารคาม
เพลง ททท.    คำขวัญ เพลง สถานที่ท่องเที่ยว จ.มหาสารคาม แนะนำเมืองมหาสารคาม(ตัวเมือง)คำขวัญ  เพลง สถานที่ท่องเที่ยว จ.มหาสารคาม             แนะนำเมืองมหาสารคาม(ตัวเมือง)       &...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. มหาสารคาม
พระธาตุนาดูน
พระธาตุนาดูน จังหวัด มหาสารคาม : More@รวมVDOมงคลแห่งชีวิต สักการะองค์พระธาตุที่ผุดขึ้นจากเนินดินชาวอีสานเชื่อกันว่าใครได้มาสักการบูชาพระธาตุนาดูน สักครั้งหนึ่งแล้วนั้นจะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิต นมัสการองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่เคยสาบสูญแห่งบ้านนาดูน ซึ่งถูกพบจากเนินดินพร้อมกับเรื่องราวความส...
พระพุทธรูปยืนมงคล
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่:  สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคามเบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองมหาสารคาม อยู่ที่ตำบลคันธารราษฎร์ บนทางหลวงหมายเลข 213 ห่างจากตัวเมื...
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่: ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคามเบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นป่าธรรมชาติ มีน้ำไหลเฉพาะที่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า...
หมู่บ้านปั้นหม้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่: หมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่: -เบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -ตั้งเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสาย 208 (มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด) ประมาณ 4 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพปั้นหม้...
กู่สันตรัตน์
กู่สันตรัตน์ : More@รวมVDOกู่หรือปราสาทหินหลังเล็กๆ สร้างตามแบบศิลปะเขมรบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กู่สันตรัตน์ เป็น อโรคยาศาล หรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างขึ้นในดินแดนต่างๆ ประกอบด้วยกู่ขนาดเล็กล้อมรอบกำแพง ด้านหน้ามีซุ้มทางเข้า หรือโคปุระ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประ...
พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่:  สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: -เบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลีสร้างด้วยหินทรายแดง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยทวาราวดีที่ชาวมหาสารคามนับถือกัน มาป...
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่: หมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่: บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง มหาสารคามเบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสองคอน เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำหมอนขิต นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมซื้อสินค้า...
วนอุทยานโกสัมพี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคามเบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -มีเนื้อที่ 125 ไร่ มีลักษณะเป็นสวนป่ามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นยางขนาดใหญ่ ต้นตะแบก ...
บ้านแพง ตำบลแพง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hour หมวดหมู่: หมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่: บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคามเบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 208 (มห...
 
 
×