HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
อุดรธานี
 

อุดรธานี

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ อุดรธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีการทำหัตถกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ผ้าขิด ชุมชนพื้นบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีเสน่ห์ตามแบบฉบับชุมชนไทยอีสาน ในเมืองและตามสถานที่ต่างๆ มีโรงแรมที่พักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน อุดรธานีจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7.33 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคาย ทางทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีทิวเขาสำคัญคือทิวเขาภูพาน ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนเหนือสุดจนถึงทางใต้สุดจังหวัดอุดรธานีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบแสดงให้เห็นว่าบริเวณที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยมีชุมชนมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือราว 5,000-7,000 ปีมาแล้ว เป็นชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง สันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่พบที่บ้านเชียงนั้น อาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกบริเวณนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ต่อมา แต่เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ที่ไม่มีบทบาทในทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมและเจ้าหมื่นไวยวรนาถ ยกทัพไปปราบปรามพวกฮ่อในมณฑลลาวพวนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ที่รวมตัวกันก่อการร้าย กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ได้นำทัพผ่านมายังบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้ และไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ซึ่งในขณะนั้นชุมชนเดิมของอุดรธานียังเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ บ้านหมากแข้งหรือ บ้านเดื่อหมากแข้งอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองหนองคายซึ่งขึ้นอยู่กับมณฑลลาวพวนต่อมาเกิดกรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส ตามสนธิสัญญามีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการในรัศมี 25 กิโลเมตรจากฝั่งแม่น้ำโขง กองกำลังทหารไทยที่ตั้งประจำอยู่ที่เมืองหนองคาย ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการ จึงต้องเคลื่อนย้ายถอยร่นมาจนถึงบ้านเดื่อหมากแข้ง แล้วกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมก็ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวนและกองทหารขึ้นใหม่ ณ หมู่บ้านแห่งนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง มณฑลอุดรขึ้นที่บ้านหมากแข้ง จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาล มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไป และเปลี่ยนเป็น จังหวัดอุดรธานี" นับแต่นั้นมาปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ กิ่งอำเภอกู่แก้ว และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

 

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี
ประวัติ จังหวัดอุดรธานีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบแสดงให้เห็นว่าบริเวณ ที่เป็น จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยมีชุมชนมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือราว 5,000-7,000 ปีมาแล้ว เป็นชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง สันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเ...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. อุดรธานี
อุดรธานี
กว่าจะเป็นเมืองอุดรธานี ปีที่ 121   คำขวัญใหม่อุดรธานี 30/05/56 เพลง ททท.    ตัวเมือง    *บรรยายโดยกรมศิลปากร* สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. อุดรธานี
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO   วันที่เปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30  หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์   ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง เบอร์โทรศัพท์ : +66 4220 8340 ...
อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ภูพระบาท
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOแม้จะมีปรากฏการณ์สวนหินธรรมชาติหลายแห่งในประเทศไทย แต่สำหรับภูพระบาท นี่คือสิ่งที่แสดงถึงอารยะธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแหลงของสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทราย เมื่อถูกกระบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติ ทำให้เกิดโขดหินน้อยใหญ่ รูป...
ภูฝอยลม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOชมดอกไม้งาม ทำความรู้จักกับผืนป่า เดินศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ กางเต็นท์ ปักสมอบก นั่งร้องเพลงรอบกองไฟ อิ่มเอมใจไปกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ที่ภูฝอยลมแห่งนี้เหมาะสมเป็นที่สุดภูฝอยลมแห่งนี้ ตั้งชื่อตามไลเคนซึ่งมีม...
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วัดป่าบ้านตาด
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
ศาลเจ้าปู่-ย่า
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วนอุทยานนายูงน้ำโสม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วนอุทยานวังสามหมอ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วนอุทยานน้ำตกธารงาม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
พระพุทธบาทบัวบาน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
พระธาตุดอนแก้ว
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วัดโพธิสมภรณ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วัดหนองป่าพง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
วัดป่าบ้านค้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
หมู่บ้านนาข่า และศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
พระธาตุแก่นนคร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO
 
 
×