HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
ขอนแก่น
 

ขอนแก่น

พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองครบครัน ทั้งที่พักหลายระดับและบริการต่างๆ จำนวนมาก มีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และด้านอื่นๆ หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของสนามบินทั้งหมดนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ขอนแก่นในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,125 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 15 ของประเทศ มีพื้นที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะสูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 100-200 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำพองจังหวัดขอนแก่นนั้น แม้เพิ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เพียง 200 กว่าปีที่ผ่านมา แต่แท้จริงแล้วดินแดนบริเวณนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาก จากหลักฐานการสำรวจพบเครื่องมือเครื่องใช้อายุเก่าแก่และชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาเขตบริเวณจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมและดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปีสันนิษฐานว่าบริเวณยอดเขาภูเวียงเป็นเมืองที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่องจากพบเมืองโบราณหลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตอำเภอน้ำพอง พบซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (มีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงเมืองนครชัยศรีเท่านั้น) ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี เมืองภูเวียงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ ตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมระหว่างนครเวียงจันทน์กับกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ในขณะนั้นอิทธิพลของอาณาจักรขอมได้เสื่อมลง ประกอบกับชุมชนเมืองต่างๆ ทางภาคอีสานได้รับผลกระทบจากภัยสงครามและภัยอื่นๆ จนผู้คนส่วนมากต้องอพยพหนีภัยและละทิ้งบ้านเมืองไป เมืองในแถบนี้หลายเมืองจึงกลายสภาพเป็นเมืองร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น เมืองขอนแก่นในปี พ.ศ. 2340 หลังจากนั้นเมืองขอนแก่นได้โยกย้ายที่ตั้งไปมาอยู่หลายครั้งภายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2451 มีการย้ายศาลากลางเมืองขอนแก่นมาตั้งที่บ้านพระลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น (ซึ่งก็คือศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน) และเปลี่ยนตำแหน่งข้าหลวงประจำบริเวณเป็นผู้ว่าราชการเมืองต่อมาในปี พ.ศ. 2459 มีการเปลี่ยนคำเรียก เมืองเป็น จังหวัดและในปี พ.ศ. 2507 มีการสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้นที่สนามบินเก่า อยู่ห่างจากที่เดิมประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "ศูนย์ราชการ" และใช้มาจนถึงปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอภูผาม่าน กิ่งอำเภอซำสูง กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอหนองนาคำ กิ่งอำเภอบ้านแฮด และกิ่งอำเภอโนนศิลา

 

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น
ประวัติ จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,125 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 15 ของประเทศ มีพื้นที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. ขอนแก่น
ขอนแก่น
แนะนำจังหวัดขอนแก่น คำขวัญ เที่ยวไทยไม่ตกยุค ขอนแก่น   เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   เพลง (ท่องเที่ยวครบ) เพลง ททท.    แนะนำจังหวัดขอนแก่น คำขวัญ      &...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. ขอนแก่น
เขื่อนอุบลรัตน์ หรือ เขื่อนพองหนีบ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ:   24 Hour    หมวดหมู่: เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบเบอร์โทรศัพท์ : 0 4344 6231, 0 4322 4129 ต่อ 2864 หรือ กรุงเทพฯ โทร. 0 2436 6046-8การเดินท...
พระธาตุขามแก่น
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOพระธาตุขามแก่น พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมศิลปะลาว – ล้านช้างนั้นงดงามมาก ตำนานกล่าวว่าพระยาหลังเขียวเดินทางนำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าไปร่วมบรรจุในพระธาตุพนม ระหว่างทางหยุดพักที่ ดอนมะขาม และพักพระธาตุไว้ใน แก่นต้นมะขาม ...
พระธาตุแก่นนคร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOพระธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ในวัดแวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่องค์พระธาตุ สร้างแบบศิลปะอินโดจีนผสมผสานศิลปะอีสานและทวารวดี จนออมาเป็นเจดีย์ทรง จอมแห หมายถึงการนำแหไปตากหลังใช้งาน มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมยอดแหลม ภายในพระเจดีย์แบ่งเป็น 9 ชั้น รวบรวมพระบรมสา...
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ:   06.00 - 18.00    หมวดหมู่:  ดอยและภูเขา, อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าการเดินทาง :การเดินทางอุทยานแห่งชาติภูเวียงอยู่ห่างจากจังห...
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ:   06.00 - 18.00     หมวดหมู่: ดอยและภูเขา, อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเบอร์โทรศัพท์ : 0 4321 0163, 0 4335 8075รูปลักษณ์ภายนอกของ...
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30  หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ : ครอบคลุมพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูเ...
อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOหมวดหมู่: สวนเพื่อการศึกษา, สวนและสวนสาธารณะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า เป็นสวนสาธารณะริมเส้นทางระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีพื้นที่ 25 ไร่  มีฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเวียง ในบริเวณจัดทำเป็นสวนพักผ่อน สวนสุขภาพ ...
วัดไชยศรี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ:   24 Hour     หมวดหมู่: วัดที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลสาวิตรี อำเภอเมือง ขอนแก่นการเดินทาง : ไปตามถนนมะลิวัลย์สายขอนแก่น-ชุมแพ ถึงกิโลเมตรท...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  วันจันทร์ - วันอาทิตย์    เวลาเปิดทำการ:   09.00 - 16.00    หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการเบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 6170ตั้งอยู่...
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  วันอังคาร - วันอาทิตย์     เวลาเปิดทำการ:  24.00 - 20.00     หมวดหมู่: สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่ : ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่นเ...
ผานกเค้า
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:  วันจันทร์ - วันอาทิตย์     หมวดหมู่: ดอยและภูเขาเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านอยู่ริมลำน้ำพอง อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 125 กิโลเมตร
 
 
×