HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
ศรีสะเกษ
 

ศรีสะเกษ

แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนล่าง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจศรีสะเกษยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด อันเป็นทั้งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและไม่ควรมองข้าม

จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร หรือ 5.52 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนลาด ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ทางตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา มียอดเขาสูงสุด คือ พนมโนนอาว อยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ มีความสูง 671 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ศรีสะเกษเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในอดีตเคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากนานนับพันปี ตั้งแต่ในยุคขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ จากหลายเชื้อชาติอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้จำนวนมาก ทั้งพวกส่วย ลาว เขมร และเยอในปี พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน ในปัจจุบัน ขึ้นเป็น เมืองนครลำดวนซึ่งต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่ริมหนองแตระ และมีชื่อใหม่ว่า "เมืองขุขันธ์" หรือ "เมืองคูขัณฑ์" โดยมี หลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้แยกบ้านโนนสามขาสระกำแพงออกจากเมืองขุขันธ์ แล้วตั้งเป็นเมืองใหม่เรียกว่า เมืองศรีสะเกศจนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองศรีสะเกศและเมืองเดชอุดมเข้าเป็นเมืองเดียวกับเมืองขุขันธ์ มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ. 2459 มีการเปลี่ยนคำว่า เมืองเป็น จังหวัดเมืองขุขันธ์จึงเปลี่ยนเป็น "จังหวัดขุขันธ์" ซึ่งเปลี่ยนอีกครั้งเป็น จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่งพุทธศักราช 2481ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และกิ่งอำเภอศิลาลาด

ทิปส์ท่องเที่ยว

  • Preah Vihear (Phra Vihan) temple is occasionally closed as a result of border conflicts with neighboring Cambodia.Cambodia allows day-trip access to the temple on a visa-free basis from Thailand. Thailand imposes an access fee of 400 baht for entering the National Park.
ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนล่าง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทย อีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจศรีสะเกษยังมีทรัพยากรธรร...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
คำขวัญ นำเสนอ จ.ศรีสะเกษ เพลง ททท. สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ (ครบ)    ปราสาทต่างๆ ศาลหลักเมือง ผามออีแดง@เขาพระวิหาร  คำขวัญ เพลง ททท. สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ          &...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. ศรีสะเกษ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 หมวดหมู่:  ดอยและภูเขา, อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่: ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษเบอร์โทรศัพท์: 0 4581 6071, 0 4581 6000หมายเหตุ : จากเหตุการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดน ไ...
ปราสาทเขาพระวิหาร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 17.00  หมวดหมู่:   สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงเร็ก เบอร์โทรศัพท์: 0-4566-1443ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในเขตประเทศกัมพูชาบริเวณที่ติด...
สวนสมเด็จศรีนครินทร์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00  หมวดหมู่:   สวนและสวนสาธารณะที่อยู่: ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก ห่างจากศาล...
พระธาตุเรืองรอง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30  หมวดหมู่:   สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: บ้านแสงเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง เป็นพระธาตุที่ส...
น้ำตกห้วยจันทร์(น้ำตกกันทรอม)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30  หมวดหมู่:   น้ำตกที่อยู่: บ้านน้ำตกห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150เบอร์โทรศัพท์:  -มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณภูเสลา เป็นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหล...
ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30  หมวดหมู่:   สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: วัดสระกำแพงใหญ่ บ้านกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู...
น้ำตกสำโรงเกียรติ(น้ำตกปีศาจ)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30  หมวดหมู่:   น้ำตกที่อยู่: บ้านสำโรงเกียรติ์ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติ์ อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีต้นกำเ...
ปราสาทบ้านปราสาท(ปราสาทห้วยทับทัน)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30  หมวดหมู่:   สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: บ้านปราสาท หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ที่วัดปราสาทพนา...
ปราสาทโดนตวล
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน    เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 17.00 หมวดหมู่:  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: ตั้งอยู่ตรงเขตชายแดนของประเทศไทยอยู่ห่างจากหน้าผาเพียงเล็กน้อย ประมาณ 300 เมตรเบอร์โทรศัพท์: ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิซรอล ...
 
 
×