HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
ปราจีนบุรี
 

ปราจีนบุรี

ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลกเดิมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออกจากมณฑลปราจิณ ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทรา และในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยกพื้นที่บางอำเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้ง แล้วตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเท่ากับในปัจจุบันนับแต่นั้นมา

จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,054,449 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของประเทศไทย สภาพพื้นที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ เขตที่ราบสูงทางตอนบนของจังหวัด ติดเทือกเขาดงพญาเย็น บริเวณรอยต่อของจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นที่ราบสูงคล้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดเขาสูง 1,326 เมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นป่าทึบและเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสาย และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนล่าง มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำบางปะกง ซึ่งเกิดจากแควหนุมานและแควพระปรง ไหลมาบรรจบกันที่อำเภอกบินทร์บุรี ผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณแถบนี้เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้บริเวณที่ตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบัน พบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยโบราณตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000–2,500 ปี มาแล้ว ซึ่งตรงกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทวารวดีต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ดังปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า เมืองศรีมโหสถที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ บริเวณบ้านโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิ ยังพบชุมชนโบราณอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถ บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพบโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสำริด กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเช่นในปัจจุบัน มีชุมชนหนาแน่นจนเกิดเป็นเมืองขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า เมืองปราจีนและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า เมืองปราจิณหรือ มณฑลปราจิณต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณถูกยุบเลิก คงมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองเมืองหนึ่ง ต่อมาโปรดให้เปลี่ยนคำว่า เมืองเป็น จังหวัดจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า จังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

ทิปส์ท่องเที่ยว

  • ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการล่องแก่งหินเพิงคือในฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่สายน้ำสวยงามมากที่สุด
  • สำหรับกิจกรรมล่องแก่ง นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบระดับน้ำในลำน้ำ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากในบางช่วงของฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำในลำน้ำอาจสูงและไหลเชี่ยวจนไม่สามารถลงล่องแก่งได้ โดยสามารถสอบถามโดยตรงได้จากโรงแรมที่พัก หรือผู้ประกอบการนำล่องแก่งที่ท่านใช้บริการ
  • ข้อปฏิบัติในการล่องแก่ง คือ ควรละเว้นการดื่มสุราและของมึนเมาในขณะลงล่องแก่ง สวมชูชีพและหมวกกันน็อกตลอดเวลา และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์นำทางโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
  • ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไป เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
  • มักจะเจอฝูงลิงป่าอยู่เป็นจำนวนมากตลอดสองข้างทางในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นักท่องเที่ยวไม่ควรให้อาหารลิงป่าโดยเด็ดขาด
  • เที่ยวปราจีนบุรีช่วงหน้าฝน ต้องไม่พลาดเมนูหน่อไม้ไผ่ตงสด ที่ทั้งหวาน กรอบ อร่อย และราคาถูกเป็นพิเศษ หาซื้อได้ง่ายตามตลาดสด ตลาดนัด และริมเพิงข้างทางทั่วไป
ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดปราจีนบุรี
ประวัติและความเป็นมา      จังหวัปราจีนบุรี     เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทราวดี และมีการพัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ประมาณ ๘๐๐ ปีก่อน ปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออก...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพลง ททท.   คำขวัญ แนะนำ จ.ปราจีนบุรี View Finder(ปราจีนบุรี)B01 B02 B03   เที่ยวไทยไม่ตกยุค อุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี 1/3 ผาเก็บตะวัน(เขาใหญ่ วังน้ำเขียว) ต้นหวาย  คำขวัญ    แนะนำ จ.ปราจีนบุรี   &...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. ปราจีนบุรี
อุทยานแห่งชาติทับลาน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่:  อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่: ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220เบอร์โทรศัพท์:  0 3721 9408 หรือ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. 0 256...
อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่:  เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบที่อยู่: ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230เบอร์โทรศัพท์:  -ก่อสร้างเป็นเขื่อนดิน สูงประมาณ 16.50 เมตร ยาว 740 เมตร จากปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำให้เล...
แก่งหินเพิง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00หมวดหมู่:  แม่น้ำลำคลองที่อยู่: ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำใสใหญ่ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทย...
วัดแก้วพิจิตร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่:  วัดที่อยู่: ถนนแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000เบอร์โทรศัพท์:  0 3721 2795, 08 1481 1740, 08 1650 0327ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านขวาของแม่น้ำบางปะกง ถนนแก้วพิจิตร ตำบลหน้า...
พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่:  พิพิธภัณฑ์ที่อยู่: ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  25230เบอร์โทรศัพท์:  -อยู่ถัดจากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปทางจังหวัดสระแก้ว เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาส...
กลุ่มโบราณสถาน สระมรกต
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00หมวดหมู่:  สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: วัดสระมรกต ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  25190เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระมรกต ต...
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 09.00 - 18.00หมวดหมู่:  พิพิธภัณฑ์ที่อยู่: เลขที่ 135 ถนนปราจีนตคาม  ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000เบอร์โทรศัพท์:  0 3746 5300, 0 3746 5333, 08 1864 8218 โทรสาร 0 3721 1345ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ...
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00หมวดหมู่:  สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230เบอร์โทรศัพท์:  -ประดิษฐานอยู่ ณ สี่แยกเนินหอม ตำบลบ้านพระ ปากทางเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรี ห่างจากตัวเมือง...
น้ำตกตะคร้อ และน้ำตกสลัดได
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00หมวดหมู่:  น้ำตกที่อยู่: บ้านตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี  25130เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ที่บ้านตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย น้ำตกตะคร้อ อยู่ห่างจากด่านตะคร้อ ประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่ม...
โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30หมวดหมู่:  หมู่บ้าน ชุมชน, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: บ้านโคกวัด ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25230เบอร์โทรศัพท์:  -ตั้งอยู่ที่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ เป็นเมืองโบราณสม...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันพุธ - วันอาทิตย์เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00หมวดหมู่:  พิพิธภัณฑ์ที่อยู่: ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000เบอร์โทรศัพท์:  0 3721 1586ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 200 เมตร เป็นพิพิธภัณฑ...
 
 
×