HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
 
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
 
ทุ่งดอกกระเจียว : More@รวมVDO

อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีก 1 แห่ง ของ จังหวัดชัยภูมิ ที่สวยงามอีก หนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ มีทุ่งดอกกระเจียว เบ่งบานชูช่ออยู่หลายทุ่ง ด้วยกัน นอกจากดอกกระเจียวสีชมพูที่เราจะได้เห็นกันแล้วยังมี ทุ่งดอกกระเจียวขาว ให้เราได้ชมกันอีกด้วย ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอ หนองบัว ระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 199,375 ไร่ในช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบานทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช้ากว่า อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม เมื่อเที่ยว ทุ่งดอกกระเจียวที่ป่าหินงามใน ช่วงเเดือนมิ.ย.-ก.ค. แล้ว ยังมาเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทองได้อีกในช่วง ก.ค.-ส.ค.

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง นั้น เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณสันเขาพังเหยทางทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีความพิเศษที่ให้เลือกชมได้ 2 สี คือ ดอกกระเจียว สีม่วงอมชมพู(ดอกบัวสวรรค์)และดอกกระเจียวสีขาว(ดอกบัวเทพอัปสร) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆมีเส้นทาง เดินชมที่สะดวกเดินง่ายผ่านป่าเต็งรังสลับกับจุดชมวิวตามแนวผาให้ชมตลอดทาง รวมระยะทางเดินชม 
ทุ่งดอกกระเจียวไปกลับประมาณ 4 กิโลเมตร โดยเส้นทางการเดินจะมีให้เลือก 2 ทาง ทางแรกก็จะเริ่มจาก
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 1 3 4

ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 3 ตั้งอยู่ยังเส้นทางเดินทางจากผาพ่อเมืองไปยังผาหำหด ตลอดระยะทางประมาณ 300 เมตร จะมีดอกกระเจียวสีม่วงอมชมพูให้ชม ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้มีจำนวนไม่หนาแน่นมากเท่ากับกลุ่มที่ และ กลุ่มที่ 2 เป็นดอกกระเจียวที่ขึ้นแซมระกว่างต้นเต็งรังและมีต้นปรงกระจายอยูทั่วไป จากทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้ จะมีทางแยก ด้านซ้ายมือไปยังทุ่งดอกบัวสวรรค์กลุ่มที่ 4 หากเดินตรงไปจะเป็นทุ่งดอกบัวสวรรค์กลุ่มที่ 2
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 สามารถเดินมาชมทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้ได้โดยการเดินตรงมาจากผาหำหด ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร หรือจากทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 4 ระยะทางประมาณ 700 เมตร ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 เป็นทุ่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงค่อนข้างหนาแน่น มีเส้นทางเดินผ่ากลางทุ่งที่ มีต้นเต็งรังที่มีรุปร่างสวยงามเหมือนกับงานศิลปะให้ชมมากมาย หากเป็นช่วงที่หมอกลงต่ำยิง่ทำให้เหมือนภาพ วาดยิ่งขึ้น หลังจากเดินชมทุ่งดอกกระเจียงกลุ่มที่ 2 แล้ว ยังเดินไปชมทิวทัศน์ของผาเพลินใจที่อบู่ใกล้ๆ ได้
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่สองกับสายหมอกบางๆในยามเช้า
ใยแมงมุมที่คอยแต่งแต้มให้ดอกกระเจียวดูแปลกตายิ่งขึ้น
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 1 นับเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติไทรทอง นอกจาก การเดินเท้ามาชมจากทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 ผ่านแนวผาพ่อเมืองแล้ว ยังมีทางลัดจากทางหลวงหมายเลข 225 ใกล้กับจุดชมวิวเขาพังเหยมายังทุ่งดอกบัวสวรรค์กลุ่มที่ 1 ได้ โดยตรงลักษณะของพื้นที่ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้ จะเป็นทุ่งโล่งบนลาดเนอนเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยป่าเต็งรังที่สมบูรณ์มีเส้นทางเดินชม ทุ่งค่อนข้างสะดวก และ มีจุดที่จัดไว้สำหรับการถ่ายภาพด้วย และยังมองเก็นวิวทิงทัศน์ของทุ่งดอกกระเจียวลงไป ยังที่รายของอำเภอหนองบัวระเหวและอำเภอ เมืองชัยภูมิได้ในวันฟ้าเปิด
 

สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด          12 เดือน ดาว 9 ตะวัน 

 

  

Krabi-Your Dream Holiday        View Finder-เกาะพีพี                          

    

               The Most Beautiful Island in Thailand

                                                

 
 
×