HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
ชัยนาท
 

เที่ยวงาน เทศกาลประเพณี & กิจกรรมประจำจังหวัด

งานส้มโอชัยนาท
งานส้มโอชัยนาท เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรของจังหวัดในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชั้น นำ ในงานจะได้ชมขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ อาทิ ขบวนส้มโอ การจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา การจัดประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา การจัดประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ ร่วมลุ้นสาวงามในการประกวดนางงามส้มโอชัยนาท และการออกร้านจำหน่าย...
งานมหกรรมหุ่นฟางนก
งานมหกรรมหุ่นฟางนก จังหวัดชัยนาทมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการทำการเกษตร ปลูกข้าว และการทำสวนส้มโอ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของจังหวัด ในแต่ละปีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรจากการทำนาข้าวทุกครั้ง จะมีฟางข้าวที่หลงเหลือจากการใช้ประโยชน์ในการเกษตร ชาวบ้านจึงนำฟางข้าวเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นตัว...
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ขุนสรรค์ “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่า สันนิษฐานว่าขุนสรรค์เป็นชาวเมือง สรรคบุรี ชาวชัยนาททุกคนไม่เคยลืมวีรกรรมของขุนสรรค์ และให้การยกย่องเทิดทูนว่า เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรก ของอำเภอสรรคบุรี เมื่อ 223 ปีก่อน อนุสาวรี...
ประเพณีกวนข้าวทิพย์
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ พิธีที่ในเดือน ๑๐ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่งในแต่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะจัดกันในเดือน ๑๒ บางแห่งก็เดือนหนึ่ง ซึ่งคงจะถือเอาระยะที่ข้าวกล้า ในท้องนามีรวงขาวเป็นน้ำนม ของแต่ละปี และชาวบ้านก็มีความพร้อมเพรียงกันในจังหวัดชัยนาทบริเวณ...
 
 
×