HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
พังงา
 

เที่ยวงาน เทศกาลประเพณี & กิจกรรมประจำจังหวัด

งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา กำหนดจัดในวัน ขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 11 จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปี ระหว่างถือศีลกินผักชาวบ้านจะไปรับอาหารจากศาลเจ้าแต่งกายชุดขาว มีพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น พิธีลุยไฟ พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้งเจ็ด พิธีสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ และมีพิธีแห่เจ้ารอบตั...
งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
“เปิดโลกมหัศจรรย์ แดนสวรรค์เมืองพังงา” กำหนดให้สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมทุกปีเป็นสัปดาห์ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและจัดให้มีพิธีเปิดงานและกิจกรรมพิเศษในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม ณ หาดนางทอง ชายทะเลเขาหลัก โดยมีกิจกรรมรื่นเริง การแสดงวัฒนธรรม นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาทางน้ำและกีฬาพื้นบ้...
งานเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล
จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 7 มีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณหาดท้ายเหมือง มีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมที่สำคัญของงานคือ การนำเต่าทะเลชนิดต่าง ๆ มาปล่อยลงสู่ทะเล ที่บริเวณหาดท้ายเหมือง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านต่าง ๆ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล...
งานแห่พระศาลเจ้าหม่าจ้อโป๋
งานแห่พระศาลเจ้าหม่าจ้อโป๋ เป็นงานเฉลิมฉลองที่ชาวพังงาเชื้อสายจีนได้ร่วมกันจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี งานนี้จะจัดขึ้นบริเวณริมถนนสายใน ในเขตตำบลถ้ำน้ำผุดใกล้กับตลาดใหญ่ ชาวเมืองจะนำรูปปั้นของเจ้าแม่ใส่เกี้ยวโบราณแล้วเดินขบวนแห่ไปรอบเมืองร่วมกับการแห่สรรพอาวุธประจำเทพต่...
งานวันแตงโม
งานวันแตงโม จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ สนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี มีการจัดประกวดผลผลิตแตงโมและพืชผลทางการเกษตร การประกวดธิดาแตงโม การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกส่วนราชการและการประกวดอาหารพื้นเมือง
งานประเพณีเทกระจาด
งานประเพณีเทกระจาด จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 หรือประมาณวันที่ 13 กันยายนของทุกปี ที่วัดอินทภูมิ ในเขต อ.กะปง มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการประกอบพิธีเทกระจาดเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน งานทิ้งกระจาด ...
การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
จัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั่วป่า ในงานนี้มีพ่อค้า ข้าราชการและประชาชน เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณดังกล่าวการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ในปัจจุบันนี้ ถือเอาวันที่ 1 มกราคมของทุก ๆ ปี ตามแบบสากลทั...
งานประเพณีลอยเรือ
งานประเพณีลอยเรือ เป็นประเพณีของชาวเลเผ่ามอแกน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณ เกาะสุรินทร์ จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณหมู่บ้านชาวเลบนเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นประเพณีการประกอบพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอนหล่อโปง) ในระหว่างนี้ชาวเผ่ามอแกนจะหยุดการทำกิจกรรมต่า...
งานบวงสรวงองค์พระนารายณ์และบริวาร
งานบวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์และบริวาร ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่อุทยานพระนารายณ์ อำเภอตะกั่วป่า มีการทำบวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์และองค์บริวาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมของนักเรียน การออกร้านและการแสดงมหรสพต่าง ๆ มากมาย
งานประเพณีให้ทานไฟ
จัดขึ้นประมาณวันที่ 8 - 9 มกราคม ของทุกปี ที่วัดโฆษิตตาราม อ.กะปง มีการจัดกิจกรรมประเพณีพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆงานประเพณีให้ทานไฟ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ปกติการให้ทานไฟจะปฏิบัติช่วงเดือนยี่ ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยชาวบ้าน...
งานประเพณีสงกรานต์พังงา
งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา บริเวณสวนสมเด็จฯ และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั่วป่า มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ชมอีกด้วย
 
 
×