HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
ลำปาง
 

เที่ยวงาน เทศกาลประเพณี & กิจกรรมประจำจังหวัด

งานขันโตกช้าง
วันที่จัดงาน : เดือนกุมภาพันธ์สถานที่จัดงาน : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางงานขันโตกช้าง หรือ สะโตกช้าง จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายในงานแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การแสดงของช้างและขันโตกช้าง การรับประทานข้าวแลงขันโตกของผู้ร่วมงาน
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ลำปาง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง จัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ณ ลานดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปางอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กำหนดจัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ในพื้นที่บ้านป่าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นชุมชน บนเขาสูง โอบล้อมด้วยป่าเหมี้ยง มีอากาศเย็นสบายต...
งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้า ลำปาง
วันที่จัดงาน : เดือนมีนาคม - เมษายนสถานที่จัดงาน : ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ- รถม้า ลำปาง จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันรวมได้ 90 ปี ตั้งแต่รถไฟสายเหนือจ...
งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่
“สลุง” เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนา หมายถึง ภาชนะใส่น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ทำ ด้วยโลหะเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับขันน้ำ มีขนาดแตกต่างกันตามความต้องการใน การนำไปใช้สอย “หลวง” แปลว่า ใหญ่ “สลุงหลวง” จึงแปลว่า ภาชนะใส่น้ำใบใหญ่"สลุงหลวง" ของชาวลำปาง ทำด้วยเงินหนัก 38 กิโลกรัม หรือ 2,533 บาท มีควาวกว้าง 89 เซนต...
งานหลวงเวียงละคอน
วันที่จัดงาน : เดือนพฤศจิกายนสถานที่จัดงาน : วัดพระแก้วดอนเต้า อำเภอเมือง และวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคางานหลวงเวียงละคอน จัดขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทงของทุกปี บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นงานที่เน้นการแสดงออกถึง ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลำปาง มีขบวนแห่ค...
งานเซรามิคแฟร์ ลำปาง
วันที่จัดงาน : เดือนธันวาคมสถานที่จัดงาน : อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตเซรามิคใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเวลา 10 วัน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลำปางปีละ 5-6 พันล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้บรรจุอยู่ในปฏิทิน...
 
 
×