HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
ขอนแก่น
 

เที่ยวงาน เทศกาลประเพณี & กิจกรรมประจำจังหวัด

งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด ช่วงเวลา จะจัดเป็นประจำทุก ๆ ปีในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคมบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนี้สืบเนื่องมาจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพ...
เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านและการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ
งานศิวะราตรีปูชนียาลัยปราสาทเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อยมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ ปราสาทเปือยน้อย ซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบน และทุกวันเพ็ญ เดือน 5 ของทุกปี ชาวอำเภอเปือยน้อยกำหนดให้เป็นวันบวงสรวงปราสาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ให้คงไว้สืบไป โดยจัดงาน"ศิวะราตรีปูชนียาลัย ปราสาทเ...
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ บุญคูนลาน เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้ายสายสิญจ์รอบกองข้าว ถวายอาหารบิณฑบาตร เลี้ย...
งานประเพณีเข้าพรรษา ขอนแก่น
เข้าพรรษา คือ การที่ภิกษุผูกใจว่าจะอยู่ประจำเสนาสนะในวัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา 3 เดือน ในฤดูฝนไม่ไปค้างแรมให้ล่วงราตรีในที่แห่งอื่น ระหว่างที่ผูกใจนั้นเป็นพิธีกรรมสำหรับภิษุโดยครง ซึ่งมีวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตไว้ให้ปฏิบัติทุกรูป จะเว้นเสียมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ มีเรื่องราวปรากฎอยู่ในวัสสุปนายิกขันธกะพร...
งานประเพณีออกพรรษา ขอนแก่น
ออกพรรษา หมายถึง การสิ้นสุดกำหนดอยู่จำพรรษาของภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ มีพิธีเป็นสังฆกรรม กรรมพิเศษเรียกโดยภาษาวินัยพิเศษว่า ปวรณากรรม คือการทำปวารณาของสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันมาตลอด 3 เดือน ในวันเพ็ญเดือน 11 กิจกรรมสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปีในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่1. การตักบาตรเทโว สืบเนื่องม...
งานดอกคูณเสียงแคน-ถนนข้าวเหนียว
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และชุมนุมสังสรรค์ของชาวขอนแก่นความสำคัญ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อชุมนุมสังสรรค์ของชาวขอนแก่นในงานนี้จะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสี เพื่อความสวยงามและแนวคิดสร้างสรรค์จุดเด่นของงานจะเป็นความงามของขบวนรถบุปผาชาติเสียงเพลงแ...
 
 
×