HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
 
ประวัติ , การเดินทางไปจังหวัดสระบุรี & เบอร์โทรสำคัญ

ประวัติและความเป็นมา

     สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 107 กิโลเมตรสามารถเดินทางไป - กลับ ได้ภายในวันเดียว สระบุรีจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ ตอนเหนือ
 ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดเป็นป่ามีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะในการทำนา แม่น้ำที่สำคัญมีเพียงสายเดียว คือ แม่น้ำป่าสัก

    ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตรและประโยชน์อย่างอื่นแม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมือง อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนั้นสระบุรียังมีคลองที่สำคัญๆหลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว เป็นต้น

Cr. http://www.saraburilocal.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5
 

การเดินทางไปจังหวัดสระบุรี

1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค ตำบลหินกอง ถึงสี่แยก สะพานต่างระดับสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ตรงไปจนถึงตัวเมืองสระบุรี 

2.โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สระบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th
ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com

3.รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสระบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถพิเศษชานเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และจองตั๋วรถไฟ ก่อน วันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4444 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

Cr. https://www.paiduaykan.com/province/central/saraburi/transporation.html 
อำเภอเมือง                      -      กิโลเมตร 
อำเภอเสาไห้                    8      กิโลเมตร 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ        8      กิโลเมตร 
อำเภอแก่งคอย                15     กิโลเมตร 
อำเภอหนองแค                21     กิโลเมตร 
อำเภอหนองแซง              25     กิโลเมตร 
อำเภอพระพุทธบาท          28     กิโลเมตร 
อำเภอวิหารแดง               28     กิโลเมตร 
อำเภอบ้านหมอ                30     กิโลเมตร 
อำเภอมวกเหล็ก               38     กิโลเมตร 
อำเภอหนองโดน              38     กิโลเมตร 
อำเภอดอนพุด                 42     กิโลเมตร 
อำเภอวังม่วง                   64     กิโลเมตร 
 
Cr. https://www.paiduaykan.com/province/central/saraburi/transporation.html 


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี  (036) 211-545, (036) 211-025
 โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี (036) 211-008, (036) 316-555
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท (036) 266-111, (036) 323-291-6
 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี (036) 211-011, 191 , (036) 211-014 
 สถานีขนส่งสระบุรี (บขส.) (036) 211-810, (036) 230-676
 สถานีรถไฟสระบุรี (036) 211-091
 สถานีรถไฟแก่งคอย (036) 244-020, (036) 245-520 
 สถานีรถไฟบ้านหมอ (036) 201-311
 ตำรวจทางหลวง 1193
 ตำรวจท่องเที่ยว 1155

Cr. https://sites.google.com/site/madammcky/naeana-canghwad/4-hmaylekh-thorsaphth-thi-sakhay

 

สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด          12 เดือน ดาว 9 ตะวัน 

 

  

Krabi-Your Dream Holiday        View Finder-เกาะพีพี                          

    

               The Most Beautiful Island in Thailand

                                                

Back
 
 
×