HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
 
งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา
 

จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ณ บริเวณสวนเมืองทอง สวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด

การจัดงาน แห่เทียนโคราช ประจำปี 2554 “พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช” ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้สร้างงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2554 ณ บริเวณสวนเมืองทอง สวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สำหรับการประกวดต้นเทียนพรรษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นประจำทุกปี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ซึ่งแต่ละต้นล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม กล่าวได้ว่าฝีมือของช่างเทียนโคราชนั้นไม่แพ้ใคร โดยในปีนี้ได้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. พร้อมชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่แต่ละอำเภอจัดมาอวดโฉมอย่างยิ่งใหญ่ เป็นระยะทางกว่า 7 กม.

ภายในงานยังมีการแสดง แสง สี เสียง ประกอบรถเทียนพรรษา ในชื่อชุด ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร้อยรักดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน ด้วยระบบภาพ 3D Video Mapping สมจริงพรน้อมการแสดงพลุประกอบดนตรี 1,984 ลูก ในชื่อชุด เทิดไท้องค์ภูมินทร์ ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก นอกจากงานแห่เทียนโคราช ซึ่งเป็นจังหวัดแรก และจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่จัดการแสดง รวมไปถึงยังมีการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ Concert Thai Contemporary กับนักดนตรีกว่า 400 ชีวิต และ พิเศษสุดทางเทศบาลฯขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมถวายความจงรักภักดีพระบรมรูปหล่อจำลองเทียนเทิดพระเกียรติพระมหากษัตรทั้ง 9 รัชการ ซึ่งเป็นงานศิลป์อันวิจิตรบรรจงจากการแกะสลัก และจัดทำเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครราชสีมา

พร้อมกับเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน กราบไหว้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้ง 9 วัด ของจังหวัดนครราชสีมา และทำบุญเสริมบารมี สร้างพลังแห่งชีวิต ด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญถวายเทียนจารึก ทำบุญหล่อเทียนพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อนำไปเป็นพุทธบูชา รวมไปถึงการทำบุญสร้างพลังแห่งศรัทธากับการทำบุญตักบาตรหลอดไฟ 1 เดียวในโลก และร่วมนั่งสมาธิวิปัสสนา เพื่อจิตใจอันผ่องแผ้วพร้อมการเสวนาธรรมจากพระวิทยากร รวมถึงพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

 

สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด          12 เดือน ดาว 9 ตะวัน 

 

  

Krabi-Your Dream Holiday        View Finder-เกาะพีพี                          

    

               The Most Beautiful Island in Thailand

                                                

 
 
×