HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
 

ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
กำหนดการจัดงาน : วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2555
สถานที่ : ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา และการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ และต่อจากนั้นก็จะนำเทียนที่แกะสลักไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาให้แก่วัดต่างๆ ต่อไป
วันที่ 2–4 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ชมการแสดง แสง เสียง เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น เป็นต้นไป ชมขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม การประกวดเทียนพรรษา และขบวนแห่

 

สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด          12 เดือน ดาว 9 ตะวัน 

 

  

Krabi-Your Dream Holiday        View Finder-เกาะพีพี                          

    

               The Most Beautiful Island in Thailand

                                                

 
 
×