HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
 
เชียงคาน
 

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO


จังหวัดเลย คือ จังหวัดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเชียงคาน อำเภอเล็กๆ ริมน้ำโขงที่ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเงียบสงบก่อนจะไหลไปสู่อำเภอปากชม และจังหวัดหนองคาย เพื่อทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นเส้นแบ่งประเทศไทย-ลาว ในวันที่อากาศสบายๆ สายลมพัดพามวลอากาศที่บริสุทธิ์ผ่านเมืองเล็กๆ อย่างเชียงคานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน หล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ให้มีรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เงียบสงบ มีอัธยาศัยดีต่อผู้มาเยือนเสมอ

เมืองเชียงคาน เมืองโบราณเก่าแก่เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ชัดเจนมานานนับ 100 ปี มีเสน่ห์ด้วยเรือนไม้เก่าสุดคลาสสิก ปัจจุบันได้นำมาดัดแปลงเป็นบ้านพักเท่ๆ ร้านกาแฟเก๋ๆ หรือเป็นร้านขายของฝากต่างๆ แต่ทว่ายังคงแฝงความเรียบง่ายและความเป็นกันเองอย่างอบอุ่น เมื่อมาถึงที่นี่สิ่งที่น่าจะทำ คือ หาจักรยานสักคัน เนื่องด้วยเชียงคานเป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งมีความคล่องตังสำหรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วถึง อาทิ เจ้าจักรยานสามารถนำไปได้ทุกที่ที่อยากไป ซึ่งเป็นการดีที่จะออกกำลังกายไปในตัว และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกต่างหาก

สิ่งที่ชาวพุทธไม่น่าจะพลาดเมื่อมาถึงที่นี่ ควรเข้าไปวัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง และกราบนมัสการพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยศิลปะล้านช้าง ส่วนธรรมาสน์เก่าแก่แกะไม้สลักลงรักปิดทอง และสิมฮูปแต้ม เล่าเรื่องทศชาติ (“สิม” คนอีสานใช้เรียกโบสถ์ และเรียกจิตรกรรมฝาผนังว่า “ฮูปแต้ม”) ไม่ไกลกันมากนักเป็นที่ตั้งของวัดโพนชัย ชมพระอุโบสถที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้างผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีความสวยงามเช่นเดียวกัน วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ชาวบ้านเกือบทุกหลังจะตื่นแต่เช้าตรู่มาตักบาตรข้าวเหนียว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ โดยชาวบ้านตั้งแถวเรียงกันยาวไปตามถนนเพื่อมารอพระบิณฑบาตเป็นภาพที่สวยงามหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

 

สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด          12 เดือน ดาว 9 ตะวัน 

 

  

Krabi-Your Dream Holiday        View Finder-เกาะพีพี                          

    

               The Most Beautiful Island in Thailand

                                                

 
 
×